Vill du titta närmre på bilderna, gör så här:

  • Välj årtal, till exempel klicka på År 2016.
  • Du kommer då att nå alla aktiviteter vi haft under året. De äldsta bilderna står längst ner och visar bara bilder från 2016! 
  • Klicka på den första bilden. Den blir större och täcker större delen av din bildruta.
  • Om du ser till höger om bilden så hittar du en pil ( > ), tryck på pilen med din markör och nästa bild kommer fram! Trycker du på vänster pil ( < ) så backar du till tidigare bild.
  • Det är bilder från våra månadsmöten. Tanken bakom detta är, att så länge vi klarar av det med bilder och referat från våra månadsmöten, så kommer vi att publicera det på denna sidan.

Göran Madsen