Hej då 2014! Hoppas du kommer ihåg hur trevligt vi haft!!

Tisdag den 9 december
Så kom då den efterlängtade dagen, som gjorde övergången mot julen lite enklare för några. 93 stycken medlemmar kom till årets sista möte och det kändes bra!
Vi välkomnades och minglade med glögg och pepperkakor samt löste de stora frågorna inför det nya årets inträde. Det digra prisbordet för dagens lotteri, gjorde att de flesta köpte lotter i mängd!
På utsatt tid anlände så Årets Lucia med sina tärnor och framförde ett antal visor blandat med de mer vanliga sångerna inför julen. Det har för oss inom föreningen blivit en tradition med ett besök av Lucia och hennes tärnor, En stor portion applåder följde tärnorna när de lämnade oss för vidare
besök.
Sedan var det dags att köa upp framför det dukade bordet med kallskuret, ost, vört, ris á la Malta och tillhörande dryck. Att döma av deltagarnas miner och glada diskussioner, så var detta ett typiskt tecken på gemenskap i glada vänners lag.
Efter måltiden med kaffe, var det dags för Monica Wennblom att med hjälp av sina bilder komplettera vad hon tidigare berättat om sin resa till Svalbard. Ett mycket intressant bildvisning, som kanske tände fler idéer hos våra medlemmar.
Det blev dags att kolla vem som vunnit vad i lotteriet. Det var flera medlemmar som fick resa på sig mer än en gång, för att hämta ut sina vinster.
Vår ordförande, Ing-Marie, tackade för visat intresse under året som snart är till ända och hoppades att vi ska ha lika trevligt de kommande åren samt önskade alla ett trevligt firande av de stundande helgerna.
Hjälpsamma händer såg till att vi fick ordning i lokalen och kunde gå hem i lugn och ro.
Tack även till i er som hjälpte till i köket, både före och efter. 
Vid pennan: Göran.
Bilder: Barbro, Britt och Göra
n


Följ råden här under och kolla om du finns med!

 1. Klicka på första bilden som blir större. På ömse sidor av bilden kommer vinklar (< eller >) fram som gör att du kan bläddra genom den första delen av bilderna.
 2. Alldeles efter första avsnittet ser du en linje med tassavtryck, som innebär att nästa bildavdelning finns under strecket. Klicka på den första vänstra bilden och följ anvisningana från avsnitt 1 här ovan. Då kan du se resten av bilderna. Lycka till!
   

Tisdag den 11 november
Över 70 glada medlemmar strömmade till novembers månadsmöte med ämnet "Svalbard".
Den förväntansfull trängseln vid avprickningen och vid försäljningen av lotter, indikerade ett stort intresse för dagens föredrag och det var en glad samtalston i kön.
Monica Wennblom skulle berätta om och visa bilder från Svalbard. Tekniken var inte på gott humör, vilket gjorde att Monica fick tänka om. Under 45 minuter fängslades vi av hennes fantastiska berättelser av upplevelser från Svalbard. Vi förnam närheten av isbjörnar, valrossar och fjällrävar och skrattade åt anekdoter och incidenter!
Tack Monica för en fantastisk information och vi ser fram mot att få se bilderna vid ett senare tillfälle!
Efter föredraget diskuterades det glatt runt kaffeborden och dragningen på lotteriet var uppskattad.
Flera medlemmar hjälpte till vid avdukningen och tack även ni som hjälpte till vid iordningställandet före mötet!

Bilder: Britt

Tisdag den 14 oktober

Dagens möte följde samma stil som vi erfarit under hösten, förväntansfulla medlemmar kom för att umgås med varandra under några timmar.
Dagens föredragshållare Jan Kuylenstierna talade under rubriken
"Vilka växter förde munkarna med sig?" och vi fick vetskap om olika växters förmåga att dels verka som medicin och dels ta rollen som smaksättare i mat.

 • Vår skogsviol kan till exempel användas till garnering av sallader och bakverk. Om man gör te av den fungerar den som medicin mot hosta.
 • Bolltistelns rot innehåller 21% kolhydrater, vilket gör den till en bra matersättning.
 • Akleja är inte ätbar, men hela växten kan användas som läkemedel.
 • Såpnejika används för att tvätta ömtåliga textilier

Jan Kuylenstierna har även medverkat i utgrävningen kring Åskloster, från vilken han visade bilder.
Efter föredraget blev det kaffe med smörgås och slutligen blev det dragning i vinlotteriet.

Under skratt och glam rensades borden och lokalen återställdes i ursprunglligt skick och alla kunde dra sig hemåt! Tack alla glada Seniorer!
 


Tisdag den 23 september
Förväntansfulla medlemmar strömmade i stor skala, förmodligen den största uppslutningen på flera år, till dagens månadsmöte. Temat "En galet Povelsk Ramelbuljång" blev ändrat på grund av akut sjukdomstillstånd och Bertil Lindskog axlade manteln och underhöll oss med visor och vitsar på känt "gôtebosskt"-manér. Det var en mycket trevlig presentation, som framkallade flera skratt och applåder.
Efter underhållningen, som varade en timme, var det tid att dricka kaffe och det passade bra. Som vanligt steg sorlet i lokalen och visade att vi har ett glatt och trevligt gäng i föreningen!
Lottdragningen var den sista punkten, före avdukning och iordningställande av lokalen, och jag valde en blandning av granulerat vitlökssalt från Island som vinst på lotten!
Ett, som vanligt trevligt, månadsmöte som nu är historia!

Vid pennan och kameran Göran.

 

Tisdag 26 augusti
Höstens första möte hade engagerat cirka 80 deltagare och det är hittills rekord för året. Ämnet för dagen var att informera om vår verksamhet  om cirklar, resor, vandringar och andra aktiviteter. För att lätta upp stämningen och ge möjlighet för kaffetörstande att prata med varanda, så underhöll gruppen "Sjung och le" med en rad kända alster.
Vi hade också flera nya medlemmar som Ing-Marie presenterade och välkomnade till föreningen. Stämningen i lokalen var hög och samtal hölls runt borden och det fanns mycket att diskutera efter sommaruppehållet.
Efter presentationen av verksamheten och fikat, startade dragningen på lotteriet! En del fick mer att bära med sig hem och det avslutade mötet.
Ing-Marie tackade för visat intresse och önskade alla välkomna till våra aktiviteter.

Jag måste förklara varför inte detta presenteras förrän den 31 augusti. En sladd, som ska ta hand om bilderna från kameran, hade tackat för sig och fungerade inte alls!

Vid pennan Göran

 

Tisdag 27 maj
Vårterminens sista månadsmöte skapade ett stort intresse bland medlemmarna, som resulterade i 70 stycken föranmälda deltagare plus några till. Det stigande sorlet i lokalen, bekräftade öppna attityder och trivsamma samtal medlemmar emellan, en genuin samvaro som vanligt med Aktiva Seniorer.
Buffén med rikligt tilltagna fat, bestående av olika sorter kallskuret, varierande frukter och potatissallad, hade dukats fram och det sågs lystna blickar från deltagarna.

Efter det att alla hälsats välkomna av Ing-Marie, underhöll Taube-sällskapet med hjälp av bilder och information av Björn och Karin, om Evert Taubes bakgrund och leverne. Det var en givande presentation med vacker körsång och fint framförd musik. Ett framträdande, som gjorde intryck var "Så skimrande var aldrig havet" med solosång av Karin och den "doande" kören.
Efter lottdragning och kort information om kommande aktiviteter till hösten, önskade Ing-Marie oss samtliga en trevlig sommar och avslutade mötet.

Vid pennan:Göran
Bilder: Barbro Holmgren och Britt

 


Tisdag 29 april
Månadens möte hade rönt ett stort intresse, kanske eftersom den tidigare ostmästaren Bengt Bengtsson från Kvibille skulle informera oss om ostarnas hantering, från "mjölk till ost"!
En intressant film gav oss inblickar om hur det gick att ysta och inte minst att sköta ostarna under lagringstiden. Provsmakningen av cheddar och ädelost uppskattades till fullo.
Efter kaffe med dopp hade vi dragningen till lotteriet och mötet avslutades med information om kommande begivenheter!
Vi ses på majmötet!

Tisdag 18 mars
Månadsmötet började med att vår ordförande, Ing-Marie, höll parentation över de medlemmar som lämnat oss under det gångna året.
En stor punkt för dagen var årsmötet. Knut Sundberg valdes till ordförande och Nils-Åke Bergman skulle sköta pennan. Föredragningslistan gicks igenom och godkändes till alla delar av mötet. Styrelsen valdes om och till valberedningen utsågs Margaretha Falck, Curt Hammarvid och med Björn Löfving som sammankallande.
Ing-Marie tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet.
När Eivor överlämnade vår uppskattning för ordförandens insatser under det gångna året, så dök profilen Curt "Chico" Johansson upp.
För de som inte känner till det, så har "Chico" speglat händelser och företeelser i våra lokala tidningar under många år. Han har även rest runt i världen och träffat intressanta personer, som han berättade om. Ett roande föredrag, som framkallade många skratt och applåder! Tack Chico!
Därefter samlades vi runt borden för fika och ett lättsamt prat bland medlemmarna. Det var som vanligt, glatt samspråk runt alla borden, som dämpades när dragningen av lotterna tog fart!
Sakta drog vi oss hemåt efter ett trevligt möte!
Bilder och text: Göran med support av Kjell-Åke och Britt!

Tisdag 25 februari
Årets andra möte hade som tema Georgien, ett land som vi kanske inte visste så mycket om. Intresset var stort och cirka 60 förväntansfulla Aktiva Seniorer anlände i tid för att berika sina kunskaper om främmande land! Vi skulle även få smakprov på georgisk mat.
Gioirgi, som är född i Georgien, och hans fru Linda presenterade Georgiens historia på ett fängslande sätt.
Vi fick bland annat följande information:

 • Georgien är beläget vid Svarta havet och är en del av Svartahavsregionen, vilket i sin tur är en del av Medelhavscivilisationen.
 • Klimatet är subtropiskt till alpint.
 • Landets historia går 3 000 år tillbaka i tiden.
 • Landet yta är 69 700 km2.
 • Befolkningen är cirka 5 miljoner, varav georgier cirka 84 %.
 • Det finns 3 religioner i Georgien: Kristendom, judendom och islam.
Det georgiska språket:
 • Ej indoeuropeiskt, tillhör ibero-kaukasiska språkfamiljen.
 • Långa ord med många vokaler.
 • Består av 33 bokstäver.
 • Ett av de 14 originalalfabeten som existerar i världen.
 • Finns inget grammattiskt genus.
 • Pappa heter "mama" och mamma heter "deda".
Ett intressant föredrag med en del nya intryck. Mötet avslutades lite senare än vanligt, som det kan bli ibland när det är intressanta träffar.
Vid pennan och kameran: Göran och Britt.

Tisdag 28 januari
En snöig dag till trots, kom ett 60-tal medlemmar till årets första månadsmöte.
Britt Grandin lotsade oss igenom "Påsköns hemligheter" med stämningsfullt tonsatt bildspel och ett fängslande föredrag.
Påskön ligger i Stilla havet, väster om Sydamerika och har cirka 3 800 invånare.Vi fick en inblick om stenstoderna, cirka 900 stycken, med ryggarna mot havet. Det finns flera vulkaniska kratrar på ön, inte aktiva. Om du har en karta till hands, så kan du kanske hitta ön och fördjupa dig lite till.
Det var flera som verkade intresserade av ett nytt resmål och många frågor besvarades.
Kaffe och smörgås intogs och den vanliga uppsluppenheten märktes tydligt. Dragningen av lotteriet avslutade dagens möte.
Sammanställt av Göran med hjälp.