Tisdag den 13 december 2016
Sista mötet för året med Aktiva Seniorer drog fullt hus med förväntansfulla glada miner från alla håll.
Vi startade med välsmakande rosèglögg och pepparkakor.
Efter att vår ordförande, Ing-Marie, hälsat oss välkomna och informerat om dagens aktiviteter, köades det för att hämta mat och dricka. 
Pratet runt alla borden tog fart och det var som vanligt sällskapligt och fullt av glädje.
Ett besök av "Lucia med tärnor" avbröt pratandet för en stund. De framförde en  humoristisk egendiktad luciasång av tärnan Gunilla. Lucians peruk med krona hade hamnat på Göran och tomtens dräkt hade hamnat på Bonde.Två välsjungande tärnor var Kerstin och Ragnhild.
Mölndals ukulelegrupp spelade sedan skickligt antal sköna julsånger och även några klassiska melodier. Denna ukulelegrupp kunde både spela och sjunga så att julstämningen blev på topp!
Kaffe med kakor inledde så det stora jullotteriet. Många vann, sorlet steg och så var det dags för auktionen, som förlöpte bra!
Våra två Bertilar blev avtackade från idegruppen och Britt fick uppskattning för sitt jobb. Vår omtyckta ordförande Ing-Marie fick en julblomma, för hon är bäst!
Efter iordningsställande av lokalen, var det så lagom att dra sig hemåt med många roliga minnen från alla våra möten under denna höst!
TACK alla och vi ses igen på det nya året!
Britt & Göran
Texter: Britt & Göran
Bilder: Barbro H, Birgitta O,  Britt & Göran

 

Tisdag den 22 november 2016
Aktiva Seniorers novembermöte hade rubriken "Så påverkar EU mig som konsument". Att vi påverkas mycket mer än vi tror, fick vi klart för oss när Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter, besökte oss och gav många exempel på detta. Maten, kemikalierna, banken, energin, telefonin och integriteten på nätet var några ämnen han gick igenom. Nästan alla lagar som rör vår vardag som konsumenter, beslutas ursprungligen i EU.
"Maskineriet" är trögt och komplext, många vill vara med och påverka. Det finns
10 000 lobbyister i Bryssel, men bara 40 arbetar för konsumenterna. Bertoft gav många exempel på regler som blivit bättre i Sverige i och med EU, men påpekade samtidigt att det finns mycket kvar att göra och att mycket, till exempe lvad gäller miljö och dataintegritet, behöver beslutas internationellt. Lagar räcker inte heller alltid, det måste finnas myndighetskontroll och sanktioner, där ser det mycket olika ut inom unionen. Han passade också på att avliva en del myter om EU, vad gäller gurkor, glögg och julmust. Frågorna som följde, gällde kemikalier i leksaker, snus och Volkswagen-skandalen med avgasutsläpp.
Jan avtackades med  varma applåder och en blomstercheck.
Vid det efterföljande kaffet hade ett nytt inslag tillkommit, kallat "Dagens kaffegäst",
 en medlem under en kort stund berättar om sig själv och/eller ett speciellt intresse. Först ut var Anders Lennvik, som efter att ha presenterat sig själv lite närmare,  kåserade om att vara aktiesparare. Det gjorde han på ett lättsamt, förståeligt sätt och avfärdade att man måste vara rik för att aktiespara, men man bör vara intresserad. Varma applåder följde och det fanns mycket att fundera över när man vandrade hemåt i den mörknande aftonen.
Ing-Marie Noréen 

Bilder: Göran.

Tisdag den 25 oktober 2016
Månaderna kommer allt oftare, verkar det som! Det aktuella månadsmötet drog cirka 70 medlemmar, alla med ett leende på läpparna.
Dagens program, som hölls av Kaj Jensen från Pilgrimscentrum i Göteborg, gav oss inblick i strapatsrika vandringar med sina speciella förutsättningar. Vandringar  av detta slag, måste planeras med noggrannhet, allt material ska bäras av vandraren. Packningen består av kläder för ombyte, kängor, vätska och lämplig  mängd mat för den tänkta dagsvandringen. Det är ingen vandring utefter vägar, man går efter stigar och vandringsleder. Kaj berättade även om eskapader som han råkat ut för. Vi var nog flera som inte skulle utsätta oss för sådan , men det var en bra inblick om vandringarnas strapatser.
Så kom  kaffet med smörgåsar och det blev dragning på våra lotter. Vinsterna tog slut efter en stund och alla började plocka ihop för  hemgång!  Åter igen en trevlig samvaro i glada vänners lag!
Text och bilder: Britt & Göran

 

Tisdag den 25 september 2016
Ett nytt månadsmöte såg dagens ljus och lokalen fylldes nästan till max! Det är kul att få många deltagare till våra möten, men det vore en fördel att man anmälde sitt deltagande tidigare så att alla kan få fika på ett riktigt sätt. Det gäller att anmäla sitt deltagande på hemsidan innan klockan 12.00 på de aktuella måndagarna, så finns det bättre möjlighet att skaffa tilltugg till kaffet!  
Föredraget för dagen hölls av Jan Ericsson och gällde svampar som finns i vår natur. Vi fick en väl förberedd genomgång om de svampar som är ätbara och hur man skiljer ut svampar som inte är lämpliga att inmundiga. Jan besvarade frågor från publiken på ett säkert sätt och alla verkade tillfredsställda med svaren.

Efter fikapausen blev det dragning på lotterna och många log efter att ha hämtat sina vinster.

Ing-Marie lämnade information och mötet avslutades i lagom tid!

Bilder: Barbro H, Britt & Göran

Text: Göran med support av Britt.

 

Tisdag den 23 augusti 2016
Ing-Marie hälsade oss välkomna till höstens första månadsmöte, annonserat  som UPPTAKTSMÖTE, som lockade 74 medlemmar och vi ökade antalet i föreningen med 7 stycken. Vi lyssnade på Refräng & Co som framförde kända melodier. Det var igenkänningens tecken för de flesta i lokalen, man hörde tydligt hur många kunde texterna och mungiporna flyttades högre och högre upp! Ett lyckat framträdande av  Refräng & Co och det kanske kan bli flera tillfällen.
Ing-Marie informerade om aktuella resor, utflykter och andra aktiviteter under hösten. Det finns många aktiviteter som kanske kan intressera en och annan, alltmedan flera aktiviteter har blivit fulltecknade! Det gäller alltså att ta del av utbudet i tid, så att man inte missar godbitarna.

Text : Göran

Bilder: Göran, Britt och Barbro
 

Tisdag den 24 maj 2016
Sista månadsmötet för terminen hade en del att bjuda på. Ett sjuttiotal medlemmar intog lokalen och det normala sorlet kom igång, blandat med skratt. Det är ett nöje att se glada medlemmar i vår föreninig! Du kanske redan läst om åskans påverkan på vår ljudanläggning, som "kom som en blixt från klar himmel". Nu i efterhand kan vi konstatera, att det var oroligheter i luften som ingen kunde kontrollera.
Därefter
 framförde Älvsåkers visgrupp ett antal kända låtar, där flera medlemmar "hängde med" i refrängerna!
Efter den musikaliska delen var det så tid för "utspisning" och god dricka. Enligt mångas åsikter, var smörgås-tårtan av hög klass och ansiktsuttrycken på medlemmarna var samstämmiga.
Så kom dragningarna på lotteriet och från ett digert bord plockades vinsterna. Några fina saker auktionerades ut.
Ingegärd riktade ett tack till hjälpsamma medlemmar, som finns bakom våra möten. Sedan började uppbrottet tillsammans med ett rejält ösregn, som blev det stora samtalsämnet.
Bilder: Britt & Göran
Text: Göran

Tisdag den 26 april
Så kom då dagen när man fick bekanta sig med kläder av det modernare slaget. Cirka 80 pigga medlemmar hade anammat möjligheten att kolla modet och träffa bekanta. Anette Wiktorsson från ModeStugan i Åsa hade tillsammans med Ingela och Torbjörn, tagit med sig ordentligt med prover på kläder som även passar våra kroppar. Sju stycken mannekänger från vår förening ställde upp och showade med glimten i ögat. Fantastisk uppvisning där Anette presenterade de olika plaggen och deras finesser i takt med mannekängernas entréer! Vi hoppas på fler tillfällen att kolla in moderna kläder! Flera tog tillfället i akt att förnya delar av sin garderob.
Ing-Marie tackade för en fint anordnad visning och påminde om kommande aktiviteter och att man ska anmäla sitt intresse i tid.
Bilder: Britt & Göran
Text: Göran

Tisdag den 22 mars 2016
Årsmöte stod för dörren och medlemmarna kom i lagom tid till dagens aktiviteter. Vår ordförande Ing-Marie hälsade oss välkomna och öppnade mötet med att hedra våra  bortgångna medlemmar med en tyst minut.
Knut Sundberg tog hand om klubban och lotsade med säker hand årsmötesförhandlingen. Christina Terrvik lämnade styrelsen och avtackades med blomma och kuvert för ett gott arbete under flera år. Till styrelsen invaldes Birgitta Johansson och Birgitta Olofsson. 
Efter årsmötet höll Björn Löfving ett uppskattat föredrag om ost och vin, där vi vid fikat fick prova på ostens olika smaker i förhållande till l vinet. Att Björn har en gedigen kunskap i ämnet fick vi klart för oss och smaken satt kvar i munnen flera timmar! Om du klickar på de två olika bilderna, som ligger längst ner här under, så kan du få tips som Björn visade oss om olika viner.

Bilder: Barbro & Göran
Text: Göran

Tisdag den 23 februari 2016
Årets andra månadsmöte följde samma procedur som det första, många medlemmar strömmade in och lokalen fylldes av mycket prat! Det känns bra, att vi håller hög klass på våra möten!
Dagens föredragshållare, Senior Professor Christian Blomstrand från Stroke Centrum Väst, hade mycket att berätta om stroke och minskade de fördomar som man kanske har om sjukdomen.
Det var ett mycket givande föredrag och engagemanget bland åhörarna var stort. Många frågor besvarades på ett mycket förståeligt sätt.
Efter kaffedrickandet blev det dragning på lotteriet, som gladde ett antal vinnare, och vi kunde dra oss hemåt efter ett trevligt månadsmöte!
Bilder: Barbro H och Britt
Text: Göran

Tisdag den 26 januari 2016
Årets första månadsmöte.

Efter helgerna verkade alla glada att återse bekantingar i föreningen och kanske få reda på hur det står till med alla. Tillströmningen av medlemmar var som vanligt stor och det fanns leenden på allas läppar.
Lars-Erik Frendberg underhöll oss med sång och ett antal "historier" från gångna tider, som gav flera skratt blandat med applåder.
Information om aktuell karaktär förmedlades efter kaffepausen och anmälan till olika aktiviteter gjordes innan hemgången tog vid. Återigen ett trevligt månadsmöte med glada bekanta!
Text: Göran
Bilder: Barbro & Britt