Här finner Du "äldre nyheter", hur dom nu fortfarande kan vara nyheter!? Efter hand kommer de senaste att läggas först i listan och när innehållet inte längre är av allmänt intresse kommer det att raderas.

Oktober 2009:

En liten blänkare från "Kulturnatta"!

 

Ett antal 55+ tog chansen att informera om veksamheten i vår förening Aktiva Seniorer i Kungsbacka och hur vi kan bidra till kulturen.

Det är väl inte helt klart för alla utanför föreningen vad vi sysslar med och här får Du chansen till lite information.

 

Vi träffas på ett trevligt sätt vid våra:

  • studiecirklar, föredrag, studiebesök och resor till spännande mål,
  • månadsmöten vi kan umgås vid en fika och ventilera händelser,
  • där vi i regel har någon typ av aktuellt föredrag och det är högt till tak i vår förening. 

Här kommer lite ögonblicksbilder från Kungsbacka torg i samband med premiären på Kuturnatta.