Information från Aktiva Seniorers vid årsstämman 2014.
Vid förbundsstämman valdes till ny ordförande Hans Ridderström från Linköping, som efterträdde Ing-Marie Noréen från Kungsbacka, som på egen begäran avgick efter två mandatperioder.

Aktiva Seniorer med fokus på hälsa och livsglädje!

När Aktiva Seniorer bildades valde vi att kalla oss seniorer i stället för pensionärer. Vi ville fokusera på vårt eget ansvar för god hälsa och vår livsglädje. I år firar vi 25-årsjubileum!

När vi bildades fanns det redan etablerade organisationer som förde pensionärernas talan och skötte detta utmärkt. Vi ville i stället fokusera på vårt eget ansvar att ta hand om vår hälsa och vår livsglädje. Aktiva Seniorer satsar även på fortsatt lärande och möjlighet till olika upplevelser. Som medlem är man en aktiv senior och ser till att fortfarande vara med i samhällsutveckling och ta vara på tillfällen till både kultur – och reseupplevelser.

Bildandet av Förbundet Aktiva Seniorer tillskrivs i första hand två personer, Knut Johansson Uppsala och Gunn Severien Laxå. Knut Johansson blev förbundets förste ordförande och innehade den posten fram till 2004 då han utsågs till förbundets hedersordförande. Gunn Severien påtog sig rollen som förbundssekreterare och fungerade som sådan fram till 2008 men är fortfarande genom sitt gedigna kunnande och intresse för folkbildning en stor tillgång för Aktiva Seniorer.

Satsning på ideellt arbetande krafter utan ekonomiska incitament har varit grundläggande liksom att helt avstå från centralstyrning Glädjande nog har det funnits och finns alltjämt  många som finner tillfredsställelse i att arbeta ideellt och är villiga att ta olika uppdrag i både förbunds- och föreningsstyrelse.

Vi är en ideell organisation, har inga anställda och inte heller något kansli. Förbundets styrelse består av ledamöter från olika delar av landet och förutom regelbundna möten sker mycket kommunikation i dag via internet.

Idag finns ett 50-tal Aktiva Senior föreningar över hela landet, den nordligaste i Luleå och den sydligaste i Ystad. Flertalet föreningar finns i Mellansverige.

Föreningarnas storlek varierar från några hundra till uppemot 1 700-1 800. Deras programutbud kan se mycket olika ut, det kan vara opera- och konsertbesök, studier, resor både korta och långa, i Sverige och utomlands t ex Italien, Frankrike, Tyskland och de nordiska länderna. De flesta samlar sina medlemmar till månadsmöte med föreläsningar, musik och sång. Förmodligen är förbundet med dess föreningar en av de största arrangörerna av föreläsningar som finns i landet idag.

Bildning, kultur, kunskap och gemenskap har alltid stått i fokus och vi är av den uppfattningen, att det är roligare att göra saker tillsammans, och det är också trevligt och nyttigt att få använda sina kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter.

Sedan några år anordnas riksmästerskap i golf. Nästa tävling sker i Karlskrona i samband med Förbundsstämman i maj 2014.

På förbundets hemsida, www.aktivaseniorer.com , finns mer information och var det finns lokala föreningar.

Ing-Marie Noréen

Aktiva Seniorer

Förbundsordförande