I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring som omfattar:

  • Akutersättning för vård, högst 6 procent av ett prisbasbelopp.
  • Tandskadekostnader nödvändiga kostnader.
  • Merkostnader (självrisk) till exempel kostnader för hemhjälp, skadade kläder, glasögon, högst 0,25 prisbasbelopp. 
  • Medicinsk invaliditet, högst 1 prisbasbelopp.  
  • Dödsfall på grund av olycksfallsskada. 0,25 av prisbasbelopp.

Du inser säkert, att den inbetalda medlemsavgiften är grunden för att försäkringen ska gälla.

Gå gärna in på förbundets hemsida, för att kanske komplettera Dina försäkringar.

Hemsidans adress är www.aktivaseniorer.com , välj fliken Medlemsförsäkring.

 

På förbundets hemsida finner Du även fler intressanta erbjudanden och informationer.