Anmälan till möten & aktiviteter!

Nu har Du tillfälle att anmäla Ditt deltagande till föreningens månadsmöte, cirklar, resor och övriga aktiviteter.

Detta gäller:

  1. Skriv in Ditt namn, som ansvarig.
  2. Skriv in alla deltagares namn som Du anmäler. Det får plats i i rutan Ditt meddelande.
  3. Anmälan till månadsmöten skall  vara insänd senast klockan 12.00 på måndagen före mötet!
  4. Anmälan till alla övriga aktiviteter ska anmälas och betalas enligt angivna datum i medlemsbladet.